پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مبانی تاریخ تفکر و اندیشه اجتماعی در دین اسلام یا History Of Social Thought In Islam در 171 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مبانی تاریخ تفکر و اندیشه اجتماعی در دین اسلام یا History Of Social Thought In Islam در 171 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مبانی تاریخ تفکر و اندیشه اجتماعی در دین اسلام یا History Of Social Thought In Islam در 171 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

این کتاب که دربرگیرنده جایگاه علم در اسلام و آراء اجتماعی متفکران مسلمان است به عنوان منبع اصلی درس «تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام» در مقطع کارشناسی علوم اجتماعی به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

بومی کردن علوم انسانی که در جامعه اسلامی ما، بخش عظیمی از آن در اسلامی کردن آن جلوه گر میشود، کندوکاو در آموزه های دینی و آراء دانشمندان مسلمان را میطلبد. کشف، بررسی و تحلیل و ارائه اندیشه های دانشمندان مسلمان که با الهام از منابع اصیل اسلامی (کتاب و سنت) و در فضای فرهنگ اسلامی پدید آمده و شکل گرفته است، به ویژه اگر در قالب مفاهیم شناخته شده علوم انسانی رایج در فضای علمی دانشگاهی صورت پذیرد، علاوه بر آنکه از لحاظ نظری خلأ تئوریک جامعه اسلامی را پر میکند و پیش فرضهای نوینی را جایگزین پیش فرضهای رایج در علوم اجتماعی میسازد، مانع خودباختگی و از خود بیگانگی فرهنگی و اجتماعی میشود و زمینه ای برای فراهم آوردن راه حلهای علمی برای پاره ای از معضلات و مسائل اجتماعی است.

اندیشیدن یا تفکر کاری ذهنی است و زمانی مطرح می‌گردد که انسان با مسئله‌ای مواجه‌است و خواستار حل آن است. در این هنگام در ذهن، تلاشی برای حل مسئله آغاز می‌گردد که این تلاش ذهنی را، تفکر یا اندیشه می‌نامند. فعالیت برای حل مسئله، از مراحلی تشکیل شده‌است که از تعریف مسئله به‌طور شفاف، روشن و ملموس، آغاز می‌گردد و با پیدا کردن راه حل‌هایی برای حل مسئله ادامه می‌یابد و با به کارگیریِ عملی بهترین راه حل و یافتن جواب نهایی به پایان می‌رسد؛ ولی بهتر است بگوییم در «مسیر دیگری قرار می‌گیرد» به پایان نمی‌رسد انسانِ بدون اندیشه متصور نیست.

اَندیشه یا فِکر،یکی از نیروهای درونی انسان است که به مفاهیم مربوط است. ایمانوئل کانت از جمله فیلسوفانی است که در کتابش با عنوان «سنجش خرد ناب» دربارهٔ فکر و مفاهیم به بحث پرداخته‌است.

 

فهرست مطالب:

ویژگی علم

ویژگی ایمان

سه نیاز بشر امروز از نظر اقبال

ویل دورانت

جانشینی علم و ایمان

منابع علم در اسلام

نهضت و جنبش علمی مسلمین

ظهور معتزله

چگونگی پیدایش معتزله

اصول خمسه معتزله

علم کلام

امام صادق (ع) و نهضت علمی

عصر پیش از ابن خلدون

تاریخچه

فلسفه اجتماعی یا حکمت عملی

ترجمه آثار یونانی

فلسفه کندی

فارابی (339-259)

ابن سینا (428-370)

نظر ابن سینا درباره تعویض و قضا و قدر

امام محمد غزالی (505-450)

روش تحقیق و اندیشه غزالی

نظرات اخلاقی و اجتماعی غزالی

ابن رشد (595-520)

فلسفه و دین ابن رشد

تاریخ اجتماعی و مبانی حکومت داری در اسلام

خطوط اصلی قدرت در اسلام

خلافت ابوبکر و عمر

کمال مطلوب در حکومت اسلام

بنیانگذاری جامعه شناسی و فلسفه تاریخ ابن خلدون

حکومت قانون

نظریه سیاسی شیعه

ابن مسکویه (420-325)

آثار و شخصیت ابن مسکویه

فلسفه تاریخ ابن مسکویه

بررسی کتب تاریخی مهم

تاریخ یعقوبی

تاریخ طبری (321-224)

بررسی مروج الذهب مسعودی

روش های مردم شناسی

سفرنامه ابودلف

سفرنامه ناصر خسرو (481-382)

سفرنامه ابن بطوطه (779-703)

ابوریحان بیرونی (440-362)

كتب الفرق بين الفرق

مناظرات ابوريحان بيروني

النكت الاعتقاديه

بنیانگذاری جامعه شناسی و فلسفه تاریخ ابن خلدون

زندگی ابن خلدون

نظریه ابن خلدون

علم الاجتماع

تاریخ ابن خلدون: یک مقدمه و سه کتاب

ابن خلدون و ضرورت نبوت

تاثیر ابن خلدون در بنیانگذاری جامعه شناسی

نظر اندیشمندان در مورد ابن خلدون

خلاصه اي از آراي ابن خلدون

تفکرات اجتماعی در عصر جدید

انواع نهضت های اسلامی

سید جمال الدین اسد آبادی

نظریات سید جمال

نقش سید جمال در بیداری مشرق زمین

گرفتاری مسلمانان و راه حل آن از نظر سید جمال اسد آبادی

اقدامات دیگر سید جمال

نظر شریعتی و مطهری درباره سید جمال

شیخ محمد عبده

مقایسه محمد عبده و سید جمال الدین اسد آبادی

آرای کواکبی

آرای سید قطب

و...


خرید آنلاین